Hoppa till innehåll
Dirtyroulette » Integritetspolicy

Integritetspolicy

Vår integritetspolicy uppdaterades och publicerades senast den 1 juli 2020.

Den reglerar sekretessvillkoren för vår webbplats, som finns på Dirtyroulette. Alla kapitaliserade termer som inte definieras i vår integritetspolicy har den betydelse som anges i våra villkor som finns tillgängliga på https://dirtyroulette.site/terms-and-conditions/

Din integritet

Dirtyroulette följer alla juridiska krav för att skydda din integritet. Vår integritetspolicy är ett juridiskt uttalande som förklarar hur vi kan samla in information från dig, hur vi kan dela din information och hur du kan begränsa vår delning av din information. Du kommer att se termer i vår integritetspolicy som är versaler. Dessa termer har de betydelser som beskrivs i avsnittet Definitioner nedan.

Definitioner

"Icke-personlig information" är information som inte är personligt identifierbar för dig och som vi automatiskt samlar in när du besöker vår webbplats med en webbläsare. Det kan också omfatta allmänt tillgänglig information som delas mellan dig och andra.

"Personligt identifierbar information" är icke-offentlig information som är personligt identifierbar för dig och som erhålls för att vi ska kunna tillhandahålla dig på vår webbplats. Personligt identifierbar information kan innehålla information som ditt namn, e-postadress och annan relaterad information som du tillhandahåller oss eller som vi får om dig.

Information som vi samlar in

I allmänhet kontrollerar du själv mängden och typen av information som du lämnar till oss när du använder vår webbplats.

Som besökare kan du bläddra på vår webbplats för att ta reda på mer om vår webbplats. Du är inte skyldig att förse oss med någon personligt identifierbar information som besökare.

Insamlad datorinformation

När du använder vår webbplats samlar vi automatiskt in viss datorinformation genom din mobiltelefons eller webbläsares interaktion med vår webbplats. Sådan information betraktas vanligtvis som icke-personlig information. Vi samlar också in följande:

 • Cookies - Vår webbplats använder "cookies" för att identifiera de delar av vår webbplats som du har besökt. En cookie är en liten bit data som lagras på din dator eller mobila enhet av din webbläsare. Vi använder cookies för att anpassa det innehåll som du ser på vår webbplats. De flesta webbläsare kan ställas in för att inaktivera användningen av cookies. Men om du inaktiverar cookies kanske du inte kan komma åt funktionaliteten på vår webbplats korrekt eller alls. Vi placerar aldrig personligt identifierbar information i cookies.
 • Spårningsverktyg från tredje part - Vi använder även spårningsverktyg från tredje part för att förbättra prestandan och funktionerna på vår webbplats. Dessa spårningsverktyg från tredje part är utformade för att endast samla in icke-personlig information om din användning av vår webbplats. Du förstår dock att sådana verktyg skapas och hanteras av parter utanför vår kontroll. Vi är därför inte ansvariga för vilken information som faktiskt samlas in av sådana tredje parter eller hur sådana tredje parter använder och skyddar den informationen.
 • Vi använder Remarketing med Google Analytics för att annonsera på tredje parts webbplatser till dig efter att du besökt vår webbplats. Vi och våra tredjepartsleverantörer, som Google, använder förstapartscookies (som Google Analytics-cookien) och tredjepartscookies (som DoubleClick-cookien) för att informera, optimera och visa annonser baserat på dina tidigare besök på vår webbplats.
 • Du kan välja bort Google Analytics för Display-annonsering och anpassa annonserna i Google Display-nätverket genom att besöka sidan Inställningar för Google Ads. Google rekommenderar också att du installerar webbläsartillägget Google Analytics Opt-out för din webbläsare. Google Analytics Opt-out Browser Add-on ger besökare möjlighet att förhindra att deras data samlas in och används av Google Analytics.
 • Automatisk information - Vi tar automatiskt emot information från din webbläsare eller mobila enhet. Denna information inkluderar namnet på den webbplats från vilken du gick in på vår webbplats, om någon, samt namnet på den webbplats som du är på väg till när du lämnar vår webbplats. Denna information inkluderar även IP-adressen till din dator/proxyserver som du använder för att komma åt Internet, namnet på din Internetleverantör, webbläsartyp, typ av mobil enhet och datorns operativsystem. Vi använder all denna information för att analysera trender bland våra användare för att förbättra vår webbplats.

Hur vi använder din information

Vi använder den information vi får från dig på följande sätt:

 • Anpassa vår webbplats - Vi kan använda den personligt identifierbara information som du tillhandahåller oss tillsammans med all datorinformation som vi får för att anpassa vår webbplats.
 • Dela information med dotterbolag och andra tredje parter - Vi säljer, hyr eller på annat sätt tillhandahåller inte din personligt identifierbara information till tredje part för marknadsföringsändamål. Vi kan tillhandahålla din personligt identifierbara information till dotterbolag som tillhandahåller tjänster till oss med avseende på vår webbplats (dvs. betalningsprocessorer, webbhotell, etc.); sådana dotterbolag kommer endast att få information som är nödvändig för att tillhandahålla respektive tjänster och kommer att vara bundna av sekretessavtal som begränsar användningen av sådan information.
 • Sammanställning av data - Vi förbehåller oss rätten att samla in och använda all icke-personlig information som samlas in från din användning av vår webbplats och sammanställa sådana data för intern analys som förbättrar vår webbplats och tjänst samt för användning eller återförsäljning till andra. Din personligt identifierbara information ingår inte vid något tillfälle i sådana dataaggregeringar.
 • Lagstadgat utlämnande av information - Vi kan vara juridiskt skyldiga att lämna ut din personligt identifierbara information, om sådant utlämnande (a) krävs enligt stämning, lag eller annan rättslig process; (b) är nödvändigt för att bistå brottsbekämpande tjänstemän eller myndigheter; (c) nödvändigt för att undersöka överträdelser av eller på annat sätt genomdriva våra juridiska villkor; (d) nödvändigt för att skydda oss från rättsliga åtgärder eller krav från tredje part inklusive dig och/eller andra medlemmar; och/eller (e) nödvändigt för att skydda Dirtyroulette, våra användare, anställda och dotterbolag juridiska rättigheter, personlig/fast egendom eller personlig säkerhet.

Skydda ditt barns integritet

Vår webbplats är inte avsedd att användas av personer under 13 år ("barn"), men vi inser att det kan hända att ett barn försöker göra inköp via vår webbplats. Vi verifierar inte våra användares ålder och vi har inte heller något ansvar för att verifiera en användares ålder. Om du är en förälder eller vårdnadshavare och tror att ditt barn använder vår webbplats, vänligen kontakta oss för att ta bort ditt barns konto; vi förbehåller oss rätten att be dig om verifiering av ditt förhållande till barnet innan vi hedrar en sådan begäran. Om vi upptäcker att ett barn har skapat ett konto på vår webbplats kommer vi omedelbart att ta bort kontot så snart vi upptäcker det, vi kommer inte att använda informationen för något ändamål och vi kommer inte att lämna ut informationen till tredje part. Som förälder till ett sådant barn förstår du dock att du är juridiskt ansvarig för alla transaktioner som skapas av barnet.

Information om dina dataskyddsrättigheter enligt den allmänna dataskyddsförordningen (GDPR)

I denna integritetspolicy är vi personuppgiftsansvariga för dina personuppgifter.

Om du kommer från Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) beror vår rättsliga grund för insamling och användning av dina personuppgifter, som beskrivs i denna sekretesspolicy, på vilken information vi samlar in och det specifika sammanhang i vilket vi samlar in den. Vi kan behandla din personliga information eftersom:

 • Vi behöver fullgöra ett avtal med dig, t.ex. när du använder våra tjänster
 • Du har gett oss tillstånd att göra det
 • Behandlingen sker i vårt berättigade intresse och åsidosätts inte av dina rättigheter
 • För betalningshantering
 • För att följa lagen

Om du är bosatt i Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) har du vissa dataskyddsrättigheter. Under vissa omständigheter har du följande dataskyddsrättigheter:

 • Rätten att få tillgång till, uppdatera eller radera de personuppgifter vi har om dig
 • Rätten till rättelse
 • Rätten att göra invändningar
 • Rätten att begränsa
 • Rätten till dataportabilitet
 • Rätten att återkalla samtycke

Observera att vi kan be dig att verifiera din identitet innan vi svarar på sådana förfrågningar.

Du har rätt att klaga till en dataskyddsmyndighet om vår insamling och användning av dina personuppgifter. För mer information, vänligen kontakta din lokala dataskyddsmyndighet i Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES).

Meddelande om "Do Not Sell My Personal Information" för konsumenter i Kalifornien enligt California Consumer Privacy Act (CCPA)

Enligt CCPA har konsumenter i Kalifornien rätt att:

 • Kräva att ett företag som samlar in en konsuments personuppgifter offentliggör de kategorier och specifika delar av personuppgifter som företaget har samlat in om konsumenter.
 • Begära att ett företag raderar alla personuppgifter om konsumenten som ett företag har samlat in.
 • Begär att ett företag som säljer en konsuments personuppgifter inte säljer konsumentens personuppgifter.

Om du gör en förfrågan har vi en månad på oss att svara dig. Om du vill utöva någon av dessa rättigheter är du välkommen att kontakta oss.

Länkar till andra webbplatser

Vår webbplats kan innehålla länkar till andra webbplatser som inte står under vår direkta kontroll. Dessa webbplatser kan ha sina egna integritetspolicyer. Vi har ingen kontroll över eller ansvar för länkade webbplatser och tillhandahåller dessa länkar enbart för våra besökares bekvämlighet och information. Du besöker sådana länkade webbplatser på egen risk. Dessa webbplatser omfattas inte av denna integritetspolicy. Du bör kontrollera sekretesspolicyn, om någon, på de enskilda webbplatserna för att se hur operatörerna av dessa tredjepartswebbplatser kommer att använda din personliga information. Dessutom kan dessa webbplatser innehålla en länk till webbplatser som tillhör våra dotterbolag. Våra dotterbolags webbplatser omfattas inte av denna sekretesspolicy, och du bör kontrollera deras individuella sekretesspolicyer för att se hur operatörerna av sådana webbplatser kommer att använda din personliga information.

Vår e-postpolicy

Våra dotterbolag och vi följer till fullo nationella lagar om SPAM. Du kan alltid välja att inte ta emot ytterligare e-postkorrespondens från oss och/eller våra dotterbolag. Vi förbinder oss att inte sälja, hyra ut eller byta ut din e-postadress till någon icke-ansluten tredje part utan ditt tillstånd.

Användarens samtycke

Genom att använda vår webbplats samtycker användaren till vår integritetspolicy.

Uppdateringar av sekretesspolicyn

Vi förbehåller oss rätten att när som helst ändra denna integritetspolicy. Du bör granska denna sekretesspolicy ofta. Om vi gör väsentliga ändringar i denna policy kan vi meddela dig på vår webbplats, genom ett blogginlägg, via e-post eller på något annat sätt som vi bestämmer. Vilken metod vi väljer avgör vi efter eget gottfinnande. Vi kommer också att ändra datumet för "Senast uppdaterad" i början av denna integritetspolicy. Alla ändringar som vi gör i vår integritetspolicy träder i kraft från och med det senast uppdaterade datumet och ersätter alla tidigare integritetspolicyer.